BK SLOVAN BRATISLAVA
BK SLOVAN BRATISLAVA
BK SLOVAN BRATISLAVA
BK SLOVAN BRATISLAVA
BK SLOVAN BRATISLAVA
BK SLOVAN BRATISLAVA
BK SLOVAN BRATISLAVA
BK SLOVAN BRATISLAVA
BK SLOVAN BRATISLAVA
BK SLOVAN BRATISLAVA

BK SLOVAN BRATISLAVA

BK SLOVAN BRATISLAVA
BK SLOVAN BRATISLAVA

PARTNERI

PIEŠŤANY

SOBOTA 13.02.

@ PLAYOFF

STREDA 23.03.

@ CASSOVIA KE

SOBOTA 12.03.

GA KOŠICE

STREDA 02.03.

B. BYSTRICA

SOBOTA  05.03.

PLAYOFF

SOBOTA 26.03.

POPRAD

SOBOTA 19.03.

BASKETBALOVÝ KLUB

SLOVAN BRATISLAVA

BK SLOVAN BRATISLAVA, SARTORISOVA 10, 821 08 BRATISLAVA

+421 948 181 028; + 421 903 408 800      bkslovan@bts.sk