PRÍPRAVKY

Základná škola Nevädzová 2

Streda 17:00 – 18:00

Piatok 18:00 – 19:00

Základná škola Vazovova 4

Streda 17:00 – 18:00

Piatok 16:00 – 17:00

Základná škola Pavla MarcelyhoDrieňová

Pondelok 14:30 – 16:00

Základná škola Mierová

Piatok 14:30 – 16:00