PRÍPRAVKY

Spojená škola Tokajícka 24

Utorok 15:30 – 17:00

Štvrtok 15:30 – 17:00

Základná škola Pavla MarcelyhoDrieňová

Základná škola Vazovova 4

Streda  16:30-17:30

Štvrtok  16:30-17:30