PRÍPRAVKY

Základná škola Nevädzová 2

Informácie ohľadom

časov tréningov budú doplnené

Základná škola Vazovova 4

Streda 16:30 – 17:30

Piatok 16:00 – 17:00

Základná škola Pavla MarcelyhoDrieňová

Piatok 14:30 – 16:00

Základná škola Mierová

Informácie ohľadom

časov tréningov budú doplnené