PRÍPRAVKY

Základná škola Podzáhradná

Pondelok 14:00 – 15:00

Streda 15:00 – 16:00

Spojená škola Tokajícka 24

Streda 17:00 – 18:30

Piatok 15:30 – 17:00

Základná škola Pavla MarcelyhoDrieňová

Streda 14:30 – 16:00

Základná škola Vazovova 4

Streda  16:30-17:30

Piatok  16:30-17:30