PRÍPRAVKY

Základná škola za kasárňou

Pondelok 16:00 – 17:00

Piatok 16:30 – 17:30

Základná škola Vazovova 4

Utorok 17:00 – 18:00

Piatok 17:00 – 18:00

Základná škola Pavla MarcelyhoDrieňová

Streda 14:30 – 16:00

Základná škola Mierová

Štvrtok 14:30 – 16:00