2% z dane

 

Blíži sa čas podávania daňových priznaní a my by sme Vás chceli touto cestou požiadať o darovanie 2% z dane z príjmu. Či už ako zamestnanec, fyzická osoba či podnikateľ , máte slobodnú vôľu rozhodnúť sa, či darujete a komu darujete svoje 2%. Jediné čo je potrebné je rozhodnúť sa a vyplniť v daňovom priznaní prijímateľa svojich 2%. 🙂

Predvyplnené dokumenty nájdete na konci tejto stránky.

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť 2 % a všetkým, ktorí povedali aj iným, že nám môžu prispieť.

Postup pre zamestnancov ako poukázať 2% :

1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie v ktorom sú predvyplnené naše údaje. (v prílohe)

6. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre fyzické osoby ako poukázať 2% :

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať nášmu klubu:

IČO: 30866260
Právna forma: občianske združenie
Názov: Basketbalový Klub Slovan Bratislava
Ulica: Sartorisova
Číslo: 10
PSČ: 821 08
Obec: Bratislava

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na Váš daňový úrad.

Právnické osoby:

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 30866260
Právna forma: občianske združenie
Názov: Basketbalový Klub Slovan Bratislava
Ulica: Sartorisova
Číslo: 10
PSČ: 821 08
Obec: Bratislava

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (31.3.2024), ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

V prípade, ak sa rozhodnete darovať 2% nášmu klubu ,  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane môžte odovzdať aj trénerom a my ich potom odnesieme na daňový úrad. Ďakujem.

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za každý jeden cent, ktorým nám pomôžete.