V Slovane začali trénovať od Septembra už aj Prípravky

Prípravka na Tokajíckej