Projekt Basketbal nás baví

Projekt Basketbal nás baví bol realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislava prostredníctvom grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s detmi a mládežou

Podľa plánu sme začali projekt realizovať v júni tohto roku. Začiatkom mesiaca sme postupne vytvorili tréningové skupiny, v ktorých začali od septembra trénovať.

Ako býva zvykom, začalo sa letnou prípravou na blížiacu sa sezónu. Okrem basketbalových zručností sme pracovali aj na kondičnej príprave hráčok. Nadviazali sme spoluprácu s kondičným trénerom, ktorý dohliadal a pomáhal hráčkam s kondičnou pripravenosťou počas celej letnej prípravy. Súčasťou letnej prípravy bolo aj sústrednie na Skalke. Následne nasledovalo niekoľko prípravných zápasov pred začiatkom súťaže.

Aj napriek prerušeniu a nedohratí minulej sezóny v marci tohto roku, kvôli pandémií COVID-19, sa sezóna 2020/21 začala podľa plánu koncom septembra. Netrvalo dlho, niektoré družstvá odohrali iba jedno kolo a v októbri sa na základe nariadení prerušili zápasy. Tréningy sa prerušili len na niekoľko dní a následne sa začalo so systémom trénovania 5 hráčok a tréner, ktoré trvá až do dnes. Na tréningoch sú a boli počas celej doby dodržiavané všetky platné opatrenia. Pravidlom bolo meranie teploty, dezinfekcia pri vstupe a podobne.

Tréningy v menšom počte nás neodradili. Aj napriek vzniknutej sitúacií si ich trénery pochvaľovali. Pracovali sme viac na zdokonaľovaní individuálnych činností jednotlivca a mali sme väčší priestor pre individuálny prístup.

Projekt bol plánovaný až do konca kalendárneho roka. Situácia na základe nových opatrení nás donútila ukončiť tréningovú činnosť predčasne ku dňu 15. decembra 2020, kvôli zatvoreniu telocviční.

Projekt podporilo hlavne mesto SR Bratislava
Projekt podporilo hlavne mesto SR Bratislava

Projekt podporilo hlavne mesto SR Bratislava