Basketbalová príprava mladých basketbalistiek

Športové odvetvie má za sebou náročné obdobie. Covid situácia postihla aj športovcov a predovšetkým mládež, aj preto si o to viac vážime každú príležitosť kedy môžeme trénovať bez obmedzení a v čo najväčšom počte. Minulá sezóna bola pre nás všetkých obdobím kým sme čakali kedy sa dostanú veci znova do normálu a dovolíme si povedať, že pre deti to muselo byť ešte náročnejšie obdobie nakoľko možnosti na pohyb boli značne obmedzené.

Deti sa prirodzene chcú hýbať a ak sú k športu vedené tou správnou cestou ich záujem a motivácia športovať prirodzene rastie. My sme sa snažili mladým basketbalistkám vytvoriť počas tejto doby program, aby sme nestratili ich vzťah k pohybu a snažili sme sa ich lásku k basketbalu rozvíjať ďalej. A preto sme im v časoch, keď sa nedalo inak vytvorili aspoň pomocou online formy tréningy a podmienky sme prispôsobili možnostiam.

Aj vďaka tomu dievčatá nestratili kondíciu a hneď ako to bolo možné sa vrátili do telocviční a športových hál a naháňali loptu, akoby ani toto obdobie ‘’bez Basketu’’ ani nebolo. Bolo to veľmi príjemné ich vidieť užívať si radosť z hry a prirodzené nadšenie z pohybu.

Celá táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá podporila aj náš Basketbalový Klub Slovan Bratislava.