KADETKY U17​

Priezvisko a Meno

BALASKOVÁ Angelika

FEDIČOVÁ Ema

HACAJOVÁ Natália

MANCZALOVÁ Simona

MURKOVÁ Laura

POMPÁŠOVÁ Sára

PORACKÁ Lucia

REPÁŇOVÁ Lea

SEDLÁROVÁ Klaudia

SZABÓOVÁ Ella

TARDOVÁ Tamara

TARKOVIČOVÁ Lea

VOJTÁŠKOVÁ Vanda

Tréner

MIJALKOV Željko

Asistent trénera

KRIPPNEROVÁ Antónia